Zarząd

Przewodniczący Sekcji

Prof. Andrzej Myśliwiec

rozwoj.naukowy@fizjoterapia.org.pl