Aparatura pomiarowa i metody walidacja badań naukowych