O projekcie

Sekcja Wspierania Rozwoju Naukowego Fizjoterapeutów przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii

to propozycja dla Fizjoterapeutów, Członków PTF, którzy chcą podjęć próbę uzyskania stopnia doktora. Projekt odpowiada założeniom statutowym, związanym z motywowaniem do pracy naukowej i rozwoju naukowego.

Obecne przepisy regulujące uzyskanie stopnia naukowego doktora z tzw. wolnej stopy, stawiają potencjalnych Kandydatów w dużej mierze przed samodzielnymi decyzjami. Wszczęcie przewodu następuje bowiem dopiero na końcowym etapie, kiedy Kandydat przedkłada Radom Naukowym Uczelni Wyższych zaawansowany dorobek w formie publikacji naukowych lub dysertacji.

Program Rozwój Naukowy PTF jest skierowanych do czynnych Członków Towarzystwa, posiadających stopień zawodowy magistra oraz PWZF. W ramach Programu planowane jest przeprowadzenie konsultacji i szkoleń z zakresu awansu naukowego. W ramach Programu będzie prowadzona ewidencja dostępnych możliwości badawczych, lista projektów naukowych, lista samodzielnych pracowników naukowych (potencjalnych promotorów) wraz z ich tematyką badawczą.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację w systemie. Możliwość zgłoszeń zamykamy 31 grudnia 2022 roku. Po tym okresie skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy szczegóły.

Zapraszamy.