Kontakt

Koordynator projektu:

prof. Andrzej Myśliwiec, rozwojnaukowy@fizjoterapia.org.pl

Biuro Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

Dariusz Jasiński, biuro@fizjoterapia.org.pl

ul. Łaska 3/5, pok. 108, 95-200 Pabianice,

tel. 666 042 049